Avskrivning – Anvisning vigda

Här ges specifika anvisningar för vigdenotiser.

Obligatoriska kolumner, titel markerad med grönt nedan, skall fyllas i om uppgiften finns. Övriga kolumner, markerade med grått nedan, fylls i efter behov.

Lysningsdatum

Används huvudsakligen om vigseldatum saknas. 

Förkommer flera lysningsdatum avdelas dessa med komma.

Övrigt

Här kan skrivas om någon bor utomlands eller i annan församling eller uppgifter som ”maken polsk undersåte”, ”Vigselort”, ”Attest till Y församling”. För vigda kan det stå att avvittring har skett för en eller båda parter, vilket bör antecknas. Andra anteckningar om Charta sigillata, morgongåva eller giftomän behöver inte skrivas av.

Står det att vigseln inte blivit av (att trolovningen upphävts eller att en part har avlidit innan vigseln) bör det anges här.