Avskrivning – Anvisningar döda

Här ges anvisningar specifika för födelsenotiser

Obligatoriska kolumner, titel markerad med grönt nedan, skall fyllas i om uppgiften finns. Övriga kolumner, markerade med grått nedan, fylls i efter behov.

Dödsdatum

Äldre kyrkböcker innehåller inte alltid dödsdatum, i dessa fall anges Begravningsdatum i separat kolumn.

Begravningsdatum

Endast obligatorisk om födelsedatum inte anges.

Födelsedatum

Födelsedatum förkommer främst i senare kyrkböcker, om detta är angivet skrivs det född ååååmmdd.

Räkna inte ut födelsedatum från åldersuppgift.

Ålder

Skrivs helst som åå år mm månad(er) dd dag(ar).

I notiser över döda förekommer även veckor, dygn och timmar. Även dessa kan skrivas in utan att de omvandlas till månader och dagar.

Ibland innehåller notiserna mer oprecisa uppgifter som t.ex. “mellan 60 och 70 år”, “5 år och några veckor”, “73 år på några dagar när”, etc. etc. I dessa fall skrivs notisens originaltext in.

 

Anförvant

Ibland anges inte den dödes namn, det kan t.ex. stå “Jöns Anderssons barn i Perstorp” eller “Peter Svenssons hustru i Klockaregården”. I andra fall, särskilt i fallet barn kan namnet på barnets föräldrar anges, t.ex. “Sven Magnussons dotter Maria på Stommen”.

I dessa fall kan uppgifter för 2 anförvanter anges i separata kolumner för:

  • Titel
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Ort
  • Relation, relationsbeteckningar kan vara “far”, “mor”, “make”, “maka”, etc. etc.
  • Genus

Övrigt

Övriga uppgifter i källan. Här skrives uppgifter som kan vara viktiga men inte har egen kolumn, tex: ”Attest till Y församling” ”amerikansk undersåte”, dödsort”, kända felaktigheter i namn eller andra uppgifter .