Hjälp

Sök i kyrkboksregister

Denna databas är skapad av frivilliga som ägnat massor av tid att skriva av kyrkböckerna.
Det är förhoppningsvis en stor hjälp i ditt släktforskande, men du måste själv verifiera det du hittar här.

Du kan här söka i Födda, Vigda, Döda och även Fritext som söker i alla tre databaserna.

Generella söktips

  • I många rutor kommer det 5 förslag när du skrivit 2 tecken,

    Fortsätt skriva och välj ur de förslag som visas.

  • Det blir lätt många träffar. Skriv gärna tidsgränser fr.o.m – t.o.m

  • Det räcker med 4 siffror för årtal.

  • ”Hemort” kan vara församling, Gård etc beroende vad som står i kyrkboken och hur avskrivaren tolkat det.

  • Att skriva del av namn och * tex. Elisabe*  fungerar bara i fritext.

  • Alla namn är inte normerade så sök på olika stavningar.

  • För Fritextsökning se anvisningar under denna flik.