Kållerstad

Kommun: Gislaved Härad: Västbo härad Län: Jönköping Landskap: Småland Stift: Växjö Kyrkböcker: Husförhörslängd: 1751 -. Födelsebok: 1666

Pastorat:

Ås

Annex

till 1962

Reftele

Annex

1962-2014

Västbo St: Sigfrids

Del i församling

2014-2016

Gislaved

Del i församling

2016-

Pastorat: -1961 Ås, 1962- Reftele.  

Kållerstad skrevs 1427 som Kullirstadha och är taget från kyrkbyn, Förleden kan komma från kvald som betyder kväll eller solnedgång och efterleden från stad som betyder ställe. Socknen består av en sjö- och mossrik skogsbygd och har medeltida ursprung från 990-talet, då det sägs att St. Sigfrid vandrade i bygden för att förkunna den kristna läran. Han lät döpa folket i en källa som ligger en dryg halvkilometer söder om den nuvarande kyrkan, i närheten av den gamla gravplatsen. St. Sigfrid skall då vara kyrkans grundare och sägnen kan vara orsak till att kyrkan sedan gammalt omtalas som en s.k. offerkyrka.  

I Kållerstad by där det idag ligger en ödekyrkogård, låg länge en stavkyrka i ek. Vid biskopsvisitation 1746 uppmanades församlingen i Kållerstads socken att låta bygga en ny kyrka. År 1764 invigdes en ny korsbyggd träkyrka i timmer, en kyrka som lär ha varit färdig redan 1759. Denna kyrka revs 1861. Timret tog man tillvara och använde det till bygget av kyrkskolan. Dagens kyrka började byggas 1858 och står, tillsammans med församlingshemmet på en höjd som ser ut över Kållerstad by.

De indelta soldaterna tillhörde Jönköpings regemente, Norra Västbo kompani.

Avskrifter i medlemsportalen

FöddaVigdaDöda
1780-17801720-17251714-1715
1815-18941727-17271717-1717
 1729-17311719-1729
 1733-17341731-1778
 1736-17361815-1900
 1738-1746
 1748-1755
 1757-1757
 1759-1772
 1774-1783
 1785-1786
 1789-1791
 1793-1794
 1796-1800
 1802-1804
 1806-1815
 1818-1818
 1820-1821
 1823-1825
 1827-1836
 1838-1846
 1848-1848
 1850-1869
 1871-1885
 1887-1894
 1896-1900

Litteratur och tryckta förteckningar

Svenska Gods och Gårdar i Kållerstad

Jönköpings län i Porträtt och Bild 1940. Kållerstad