KONTAKT

Besöks- och postadress är Ränterigränd 1 B 553 20 Jönköping.

Mobil: 0730-42 45 71 (endast bemannad under öppetider).

Föreningens mailadresser:

Kontakt med ordförande Pia Lindgren

Medlemskap och inloggning på medlemsportalen
Vid frågor som rör medlemsavgift, ändring av kontaktuppgifter, avslut av medlemskapet och inloggning till medlemsportalen Lena Hjorth

Kurser
Vid frågor som rör föreningens kursutbud Bengt Rydh

Program/aktiviteter
Anmälan till tematräffar/resoVakant

Nyhetsbrev/Hemsida/Facebook
Kontakt med medieansvariga Pia Lindgren eller Irene Landsjö

DNA-Café   
Vid anmälningar och kontakt med Eila Selin

Kyrkoboksregistret på Medlemsportalen
Korrigeringar av det avskrivna materialet  Peter Isoz

Rotposten
Samordnare Helena Larsson