Mallen för avskrift

Mallen förutsätter att den endast används för en församling. Mallen innehåller 4 flikar:

 • Grunduppgifter, här anges församling och län, uppgifter som är de samma för varje avskrift samt uppgifter om avskrivare
 • Födda
 • Vigda
 • Döda

Cellerna i mallen är skyddade för att undvika oavsiktliga fel. Följande funktioner kan användas oavsett skyddet:

 • Markering
 • Sortering
 • Autofilter

Ladda ned mallen

 1. Klicka på en länk till mallen eller HÄR.
 2. Excel öppnas som en flik i webläsaren.
 3. Klicka på Ladda ned fil.
 4. Klicka på Öppna fil.
 5. Mallen öppnas i Excel
 6. Aktivera redigering
 7. Spara som på din dator