MENTORSKAP

Jönköpingsbygdens Genealogiska förening erbjuder sina medlemmar mentorskap i olika frågor som rör din släktforskning. Ibland är det svårt att komma vidare och ha någon att bolla med. Därav erbjuder vi mentorskap i olika frågor som kan handla om hur man går vidare, vad står det, vilka handlingar finns det och andra tips som kan uppstå när man sitter på sin kammare.

För mer frågor kontakta Elisabeth Eklund