Näshult

Kommun: Vetlanda Härad: Östra härad Län: Jönköping Landskap: Småland Stift: Växjö Kyrkböcker: Husförhörslängd: (1691), 1749-. Födelsebok: 1682-

Pastorat:

Näshult

Moder

till 1962

Nye

Annex

1962-1993

Korsberga

Annex

1993-2006

Bäckseda-Korsberga

Del i församling

2006-2018

Vetlanda

Del i församling

2018-

Näshult skrevs 1278  som Nessiahult och kommer från kyrkbyn. Förleden är ett äldre namn på Serapsjön och efterleden är hult som betyder liten skog. Socknen ligger i sydöstligaste hörnet av Jönköpings län och är en sjörik kuperad skogsbygd. Ett tiotal fornlämningar är kända: fyra hällkistor från stenåldern och i övrigt rösegravar av bronsålderstyp. På Biskopsön finns en medeltida borgruin.

Näshults spånklädda timmerkyrka med tresidiga utbuktningar mitt på långväggarna byggdes 1732, varvid dess medeltida föregångares stensakristia behölls. Några plankor med fragment av medeltida målningar har bevarats. Takmålningarna är utförda 1765. Altarskåpet är ett högtstående arbete från 1490-talet. Enligt herdaminnen skall den första prästen tillträtt redan år 1283. Klockstapeln torde vara jämnårig med gamla kyrkan. 

De indelta soldaterna tillhörde Kalmar regemente, Smålands grenadjärkår, Östra härads kompani och Smålands husarregemente, Hvetlanda skvadron.

Avskrifter i medlemsportalen

FöddaVigdaDöda
1682-17041681-16931681-1693
1714-17221695-16951723-1941
1727-17411723-1813
1743-17501817-1941
1752-1941 

Litteratur och tryckta förteckningar

Svenska Gods och Gårdar i Näshult

Jönköpings län i Porträtt och Bild 1940. Näshult