Sandseryd

Kommun: Jönköping Härad: Tveta Län: Jönköping Landskap: Småland Stift:  Växjö Kyrkböcker: Husförhörslängd: 1729-. Födelsebok: 1736

Pastorat: Eget pastorat. 

Tidigare pastorat: Fr o m 1943 tillsammans med delar av Barnarps socken uppgången i Norrahammars köping och församling

Sandseryd skrevs 1345 som Sandsiaryd och kommer från kyrkbyn, förleden innehåller namnet på en försvunnen sjö – Sandsio® och efterleden är ryd som betyder röjning. Socknen ligger söder om Jönköping med Tabergsån i östra delen och med Dummemosse i nordväst och består av höglänt skogsmark. 

Sandseryds kyrka byggades i början av 1300-talet, möjligen ännu längre tillbaka. Äldsta beviset för detta är ett gotiskt fönster på norra långsidan som upptill är försett med draperibåge vilket tyvärr inte framgår av putsen. Fönstret upptäcktes vid den utvändiga renoveringen år 1994. Altartavlan av Georg Pauli tillkom 1935.

De indelta soldaterna tillhörde Jönköpings regemente och Smålands grenadjärkår. 

Avskrifter i medlemsportalen

FöddaVigdaDöda
1736-19301734-19301734-1942

Litteratur och tryckta förteckningar

Svenska Gods och Gårdar i Sandseryd

Tabergs Bergmästardistrikt var nummer åtta av 12 distrikt som tillhörde den statliga myndigheten, Bergskollegium. Med grund i den ökade bergsbrytningen under 1600- och 1700-talet behövdes en ordning skapas för att reglera marknaden och se till att staten fick ut så mycket som möjligt av materialet och pengarna som bergsbrytningen gav.

Originalhandlingar: Skolmatriklar